При получени доставки на храна в детска градина налице ли е право на данъчен кредит?

Мишел Ванлян
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 28 февруари 2022 951 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

В частна детска градина „Слънчево детство“, във връзка с процеса на отглеждане и възпитаване на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, всеки ден се приготвят закуска и обяд за всяко едно дете. Всеки месец детската градина получава фактура от външен доставчик за поръчаната храна – на стойност 6 300 лв. с ДДС.

Въпроси

Има ли право на данъчен кредит детска градина във връзка с начислен данък по получени хранителни продукти?

Ако детска градина има право на данъчен кредит във връзка с начислен данък по получени хранителни продукти, то в какъв размер?

Становище

скрито платено съдържание: 185 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;