Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи с малка балансова стойност?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 7 март 2023 823 уникалност: 86.6%

Фактическа обстановка

На 12.06.2019 г. Дружество бракува машина, която е негодна за употреба. Машината е закупена на 26.04.2016 г. за 7 000 лв. без ДДС. Към момента натрупаната амортизация е 6 650 лв., а балансовата стойност е 350 лв. При покупката ѝ Дружеството упражнява правото си на пълен данъчен кредит в размер на 1 400 лв.

Въпроси

Трябва ли да се направи корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи с малка балансова стойност?

Становище

скрито платено съдържание: 285 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 15 думи;