Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи под 5 000 лв.?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 7 март 2023 848 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

На 12.06.2019 г. от Дружество е откраднат лаптоп, които е бил закупен на 26.08.2017 за 2 400 лв. без ДДС. Към момента на кражбата натрупаната амортизация е 2 200 лв. и балансовата стойност на актива е 200 лв. При покупката му е използван пълен данъчен кредит в размер на 480 лв.

Въпроси

Трябва ли да се направи корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи на стойност под 5 000 лв.?

Становище

скрито платено съдържание: 309 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;