Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при брак на дълготрайни материални активи над 5 000 лв.?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 7 март 2023 884 уникалност: 85.4%

Фактическа обстановка

На 12.06.2019 г. Дружество бракува машина, която е негодна за употреба. Машината е закупена на 26.08.2017 г. за 7 000 лв. без ДДС. Към момента натрупаната амортизация е 3 850 лв., а балансовата стойност на актива е 3 150 лв. При покупката ѝ Дружеството упражнява правото си на пълен данъчен кредит в размер на 1 400 лв.

Въпроси

Трябва ли да се направи корекция на ползван данъчен кредит при брак на дълготрайни материални активи на стойност над 5 000 лв.?

Становище

скрито платено съдържание: 309 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 15 думи;