Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?

Боряна Николаева
Мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 1930 уникалност: 90.8%

Фактическа обстановка

Дружество извършва освободени доставки, като основната му дейност е предоставяне на застрахователни услуги в качеството на застрахователен брокер.

Въпроси

Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?

Становище

скрито платено съдържание: 202 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;