Подава ли се VIES декларация при вътреобщностна доставка на акцизни стоки към лице, нерегистрирано за целите на ДДС?

актуална версия версия: 28 февруари 2022 931 уникалност: 86.8%

Фактическа обстановка

Българско дружество (производител на водка), регистрирано по ЗДДС, доставя 100 бутилки на стойност 2 000 лв. без ДДС на установено в Германия дружество, нерегистрирано за целите на ДДС там.

Въпроси

Какво, съгласно ЗДДС, е данъчното третиране при извършена вътреобщностна доставка на акцизни стоки към дружество, нерегистрирано за целите на ДДС в Германия?

Трябва ли българско дружество, регистрирано по ЗДДС, да подаде декларация VIES за доставка на акцизни стоки на нерегистрирано за целите на ДДС дружество в друга страна от ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 181 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 22 думи;