По коя сума получателят завежда закупени стоки при сключен Договор за разсрочено плащане?

Полина Цекова
Експерт "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 2 юни 2023 407 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

През месец януари 2022 г. Дружество закупува стоки, за които доставчикът му предоставя три опции за цени и срокове на плащане:
- 700 000 лв., ако стоката бъде заплатена 10 месеца след доставката;
- 680 000 лв., ако стоката бъде заплатена 30 дни след доставката;
- да ползва отстъпка в размер на 6% от цената за 30-дневно отсрочване на плащането (680 000 лв.), ако заплати стоката веднага при нейното получаване.

Дружеството прилага МСФО.

Въпроси

За каква стойност получателят завежда закупени стоки при сключен договор за разсрочено плащане?

Становище

скрито платено съдържание: 325 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;