Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?

Юлиан Рангелов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 15 март 2023 1509 уникалност: 97.9%

Фактическа обстановка

През 2019 г. Дружество прави дарение в размер на 10 000 лв. на община Първомай – за изграждане на детска площадка. Финансовият резултат на Дружеството за 2019 г. е печалба в размер на 80 000 лв.

Въпроси

Признава ли се за данъчни цели дарение, направено от дружество към община в България, и трябва ли да се увеличи финансовият резултат на дарителя в края на годината?

Становище

скрито платено съдържание: 285 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;