Налице ли е право на данъчен кредит при специална регистрация за доставка на услуги в ЕС?

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 януари 2023 1112 уникалност: 85.5%

Фактическа обстановка

Дружество закупува товарен автомобил на лизинг с право на придобиване в края на договора. Автомобилът е на стойност 60 000 лв. с ДДС. При придобиването му той е заведен като ДМА и стойността на ДДС не е включена към историческата му цена, а е натрупана в отделна счетоводна сметка. Към датата на закупуване (01.09.2017 г.) дружеството има специална регистрация за доставка на услуги в ЕС (по чл.97а от ЗДДС), която не позволява да бъде ползван данъчен кредит. През 2019 г. дружеството се регистрира доброволно по ЗДДС (по чл.100, ал.1).

Въпроси

Ако българско дружество има специална регистрация за доставка на услуги в ЕС, има ли право на данъчен кредит за тях?

Становище

скрито платено съдържание: 274 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 19 думи;