Начислява ли се ДДС върху местни данъци и такси, когато са префактурирани от доставчика?

актуална версия версия: 19 май 2020 1345 уникалност: 93.9%

Фактическа обстановка

Дружество 1, нерегистрирано по ЗДДС, сключва предварителен договор за покупка на урегулиран поземлен имот (УПИ) от Дружество 2, регистрирано по ЗДДС. Имотът е на стойност 200 000 лв. без ДДС и се намира в община София.

Съгласно сключения договор за покупко-продажба, Дружество 1 превежда 50% от стойността в началото на сделката, а останалите 50% – при финализирането ѝ. За първия превод е издадена фактура за авансово плащане за 120 000 лв. с ДДС. В окончателната фактура е приспаднат авансът, но са включени заплатени местни данъци и такси за 6 000 лв., които Дружество 2 е покрило при финализирането на сделката и върху тях също е начислен ДДС за 1 200 лв.

Въпроси

Начислява ли се ДДС върху дължими местни данъци и такси при финализиране на сделка за покупка на урегулиран поземлен имот?

Коректно издадена ли е фактура, в която е начислен ДДС върху дължими местни данъци и такси?

Становище

скрито платено съдържание: 260 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;