Може ли командировка да започва от територията на друга държава?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 8 юли 2020 1234 уникалност: 88.6%

Фактическа обстановка

Собственикът на българско дружество е чуждестранно физическо лице от Румъния, което работи като управител в дружеството по силата на сключен договор за управление и контрол ( ДУК). Във връзка със събитие, на което ще се представи програмен продукт, разработен от дружеството, управителят се командирова, като маршрутът на командировката е от Румъния към Холандия, без да се преминава през територията на България.

Въпроси

Може ли Заповедта за командировка в чужбина да е с маршрут, започващ от територията на друга държава?

Признати ли ще бъдат за данъчни цели разходите за командировка с маршрут, започващ от територията на друга държава?

Становище

скрито платено съдържание: 237 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;