Може ли дружество да приспадне начислен ДДС за услуги, които е получило преди регистрацията си по ЗДДС?

актуална версия версия: 28 февруари 2022 854 уникалност: 97.7%

Фактическа обстановка

Българско дружество има получени две услуги с начислен ДДС, преди датата на регистрацията си по ЗДДС. Първата услуга, която получава, е предоставена от адвокатско дружество и е свързана с регистрирането му в Търговския регистър. Дружеството заплаща за тази услуга 360 лв. с ДДС. Втората услуга е за изготвяне на рекламни материали, за които Дружеството заплаща 600 лв. с ДДС.

Въпроси

Може ли дружество, получило услуги с начислен ДДС преди регистрацията си по ЗДДС, да ползва данъчен кредит за получените услуги?

Становище

скрито платено съдържание: 227 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;