Може ли да се упражни право на данъчен кредит за имот, ако все още не е получен нотариален акт за него?

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 20 януари 2023 1031 уникалност: 86.9%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ДДС, има сключен предварителен договор за покупка на офис с Дружество 2 (строителна фирма), изграждащо обекта. Договорът е свързан с използване на офис. По предварителния договор има извършено авансово плащане, което е процентно съотношение от крайната цена на договора. За извършеното авансово плащане е издадена фактура в размер на 60 000 лв. с включен ДДС.

Въпроси

Може ли да се упражни право на данъчен кредит за имот, ако все още не е получен нотариален акт за него?

Становище

скрито платено съдържание: 177 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;