Може ли да се ползва данъчен кредит за услуги, получени преди регистрация по ЗДДС?

актуална версия версия: 1 август 2022 1120 уникалност: 80.8%

Фактическа обстановка

Дружество се регистрира съгласно условията на Търговския закон на 03.05.2019 г. и подава заявление за регистрация по ЗДДС на 23.05.2019 г. На 26.04.2019 г. е получена услуга от адвокатско дружество за вписването в Търговския регистър за 600 лв. с включен ДДС. На 22.05.2019 г. Дружеството получава фактура за наем на офис на стойност 1 200 лв. с включен ДДС.

Въпроси

Може ли дружество да ползва данъчен кредит за получени услуги с начислен ДДС, преди завършена регистрация по ЗДДС?

Становище

скрито платено съдържание: 201 думи;

Основано на