Коя е датата на данъчното събитие при ВОП с условие на доставка франко получателя?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 12 февруари 2023 1199 уникалност: 90.6%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува стоки от португалско дружество, регистрирано за ДДС цели в страната си. Португалското дружество издава фактура за продажбата на стоките на 05.01.2020 г., като се задължава да ги достави и предаде на българското дружество в неговия склад в България (доставка при условие DAP). Самите стоки пристигат на територията на България и се предават на българското дружество на 03.02.2020 г. Преди тази дата не е извършено никакво плащане от българското дружество към португалското.

Въпроси

При ВОП с условие на доставка франко получателя, кога трябва да се издаде Протокол за самоначисление на ДДС и съответно – в кой данъчен период да бъде включен?

Становище

скрито платено съдържание: 253 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;