Коя е датата на данъчното събитие при ВОП и направено авансово плащане?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 4 февруари 2023 1141 уникалност: 78.9%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува стоки от френско дружество, регистрирано за ДДС цели в страната си. Френското дружество издава фактура на 05.02.2020 г. във връзка с получено авансово плащане от българското дружество. Стоките се транспортират за сметка на френското дружество, като пристигат на територията на България и се предават фактически на българското дружество на 04.04.2020 г.

Въпроси

При ВОП и направено авансово плащане, кога трябва да се издаде Протокол за самоначисление на ДДС и съответно – в кой данъчен период да бъде включен?

Становище

скрито платено съдържание: 216 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;