Коя е датата на данъчното събитие при ВОП – датата на пристигане на стоките или датата на фактурата?

Константин Гецов
Мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1 март 2023 1019 уникалност: 94.9%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, закупува стоки от други дружества, регистрирани за целите на ДДС в страни членки на ЕС. На 14.11.2021 г. е получена фактура за покупката на стоки, които са натоварени и ще се транспортират в продължение на 10 дни. Стоката се очаква да пристигне в склада на Дружество 1 на 24.11.2021 г.

Въпроси

Коя дата се приема за дата на данъчно събитие в случай на вътреобщностно придобиване – пристигането на стоката или датата на издаване на фактурата?

Как се документира вътреобщностно придобиване?

Становище

скрито платено съдържание: 321 думи;

Основано на