Кой следва да начисли ДДС при продажба на скрап?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 4 април 2023 1359 уникалност: 92%

Фактическа обстановка

Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва търговия с машини и сервизно обслужване към тях. При извършване на ремонт на машините, често се налага старият акумулатор, който е негоден за употреба, да се замени с нов. Дружеството ежемесечно продава старите акумулатори на различни дружества в страната, които имат лиценз за извършване на дейности по преработка и рециклиране на вторични суровини.

Въпроси

Кой следва да начисли ДДС при продажба на скрап?

Становище

скрито платено съдържание: 299 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 18 думи;