Колко пъти може да се подава декларация за корекция на авансови вноски по ЗКПО?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 10 май 2023 1161 уникалност: 84.1%

Фактическа обстановка

За 2019 г. Дружество има задължението да внася тримесечни авансови вноски. През април превежда първата тримесечна вноска. През юли предстои превод на втората тримесечна вноска, но се оказва, че прогнозната печалба значително надвишава реалната.

Въпроси

Може ли да се подаде декларация за корекция на авансови вноски в посока увеличение?

Колко пъти може да се подава през година декларация за корекция на авансови вноски съгласно ЗКПО?

Становище

скрито платено съдържание: 92 думи;

Основано на