Кои услуги, получени преди регистрация по ЗДДС, са с право на данъчен кредит след регистрацията?

актуална версия версия: 1 август 2022 955 уникалност: 92.5%

Фактическа обстановка

Дружество има получени две услуги с начислен ДДС преди датата на регистрацията по ЗДДС. Първата услуга е във връзка с регистрирането на дружеството в Търговския Регистър, а втората – за изработка на лого на Дружеството.

Въпроси

Може ли дружество, получило две услуги с начислен ДДС преди регистрацията му по ЗДДС, да приспадне данъчен кредит за получените услуги?

Становище

скрито платено съдържание: 157 думи;

Основано на