Кои клетки се попълват в Справка-декларацията по ЗДДС, когато процедурата по възстановяване приключва с ДДС за внасяне?

Алекса Цветанова
счетоводител
чака актуализация версия: 19 април 2023 1971 уникалност: 88.5%

Фактическа обстановка

През януари дружество стартира процедура за възстановяване на ДДС в размер на 2 500 лв. През февруари отново резултатът за периода е ДДС за възстановяване в размер на 1 300 лв. През март резултатът на дружеството е ДДС за внасяне в размер на 4 250 лв., с което, чрез прихващане на сумите за възстановяване от предходните два месеца, приключва процедурата по възстановяване.

Въпроси

Как се попълва Справка-декларацията по ЗДДС, когато процедурата по възстановяване на ДДС приключва с ДДС за внасяне?

Становище

скрито платено съдържание: 220 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;