Кога възниква задължение за регистриране като Интрастат оператор?

Екатерина Колева
Мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 5 декември 2020 1092 уникалност: 86.3%

Фактическа обстановка

Дружество, което работи на ишлеме за италианска компания, е регистрирано по ЗДДС доброволно. За извършените услуги се издават фактури, без да се начислява ЗДДС – с основание, че мястото на изпълнение на доставката е при получателя и следва той да се самообложи. Дружеството подава и VIES декларация.

Въпроси

Трябва ли дружество, което работи на ишлеме за страна в ЕС и е регистрирано по ЗДДС доброволно, да се регистрира като Интрастат оператор, или е нужно да се водят дневници до достигане на прагове по статистическа стойност?

Становище

скрито платено съдържание: 554 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 54 думи;