Кога се начислява ДДС при продажба на ваучер за конкретна цел, извършена от посредник?

Мишел Ванлян
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 25 януари 2023 973 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Хотел „Панорама“, регистриран по ЗДДС, продава ваучери за настаняване чрез сайт за групово пазаруване – също регистриран по ЗДДС. Сайтът работи от чуждо име, т.е. от името на хотела. Дружеството, което управлява сайта, не е доставчик на ваучерите. Ваучерите могат да се използват само и единствено в този хотел. Клиент закупува подаръчен ваучер за двама за две нощувки на стойност 240 лв. За осъществената сделка сайтът за групово пазаруване получава комисионна в размер на 20% от стойността на продадената услугата, за която издава фактура на стойност 44,04 лв. без ДДС. След като удържи комисионната си, сайтът превежда останалата сума на хотела по разплащателна сметка.

Въпроси

Кога дружество посредник, което предлага услуга от името на друго дружество, следва да начисли ДДС при продажба на услуга?

Как дружество осчетоводява приходна фактура за продадена услуга и разходна за комисиона при работа с дружество посредник?

Как дружество осчетоводява прихващане на комисиона за продажба на услуга?

Становище

скрито платено съдържание: 542 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;