Кога се начислява ДДС при доставка на многоцелеви ваучер от издател, различен от доставчика на стоките или услугите?

чака актуализация версия: 25 януари 2023 1274 уникалност: 84.6%

Фактическа обстановка

Мол в София, регистриран по ЗДДС, е издател на подаръчни ваучери, които могат да се използват за закупуването на различни стоки или услуги без ограничение във всички магазини на територията на обекта. На 25.07.2020 г. клиент закупува ваучер на стойност 150 лв. – подарък за рожден ден, поради голямото разнообразие от стоки и услуги, които могат да се закупят с предоставянето на ваучера, и многото търговски обекти, в които той може да се използва. Подаръчният ваучер е със срок на валидност до 25.07.2022 г.

Въпроси

Кога се начислява ДДС върху ваучер – при неговото закупуване или при неговото използване за определена услуга или стока?

Как се осчетоводява продажбата на подаръчен ваучер?

Становище

скрито платено съдържание: 476 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;