Кога се начислява ДДС при доставка на многоцелеви ваучер от издател, който единствен приема ваучера?

Мишел Ванлян
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 април 2022 633 уникалност: 84.4%

Фактическа обстановка

Книжарница „Космос“, регистрирана по ЗДДС, е издател на подаръчни ваучери, които могат да се използват за закупуването както на книги (облагаеми стоки с 9% ДДС от 01.07.2020 г. до 31.12.2022 г.), така и за всички останали стоки в книжарницата, като книжарски принадлежности и играчки (стоки, облагаеми с 20% ДДС). Ваучерите могат да се използват само в тази книжарница.

На 18.04.2022 г. клиент закупува ваучер на стойност 160 лв., със срок на валидност до 18.06.2022 г., за подарък на свой близък – поради голямото разнообразие от стоки, които могат да се закупят с предоставянето на ваучера.

Въпроси

Кога се начислява ДДС при продажба на многоцелеви ваучер, който може да послужи само в един обект – при неговата продажба или при неговото осребряване?

Становище

скрито платено съдържание: 464 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;