Кога настъпва данъчното събитие при онлайн търговия със стоки?

Мартин Антонов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 6 декември 2022 553 уникалност: 82.4%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, притежава електронен магазин за продажба на стоки. Поръчана е стока, изпратена до крайния клиент чрез куриерска фирма, с която дружеството има сключен договор за предоставяне на пощенски парични преводи. Клиентът заплаща стойността на стоката на куриера, който я превежда по посочена банкова сметка на дружеството. Между фактическото прехвърляне на собствеността върху стоката и постъпването на плащането в банковата сметка на търговеца има разлика от няколко дни, които попадат в две различни години. В конкретния случай клиентът придобива стоката на 30 декември 2022 г., а онлайн търговецът е получил плащането на 2 януари 2023 г.

Въпроси

Кога възниква данъчното събитие при онлайн търговия със стоки?

В кой период е редно дружество да отчете прихода от продадена стока при онлайн търговия?

Становище

скрито платено съдържание: 218 думи;

Основано на