Кога ефективно се иска възстановяване на ДДС, ако ДДС за внасяне в третия период е по-голям от ДДС за възстановяване в първия, но не покрива ДДС за възстановяване във втория период?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 24 януари 2023 646 уникалност: 91.3%

Фактическа обстановка

За изминалите три месеца дружество, регистрирано за целите на ЗДДС в България, реализира следните ДДС резултати:

м. 09.2022 – 4 295,15 лв. за възстановяване;

м. 10.2022 – 7 155,51 лв. за възстановяване;

м. 11.2022 – 9 215,74 лв. за внасяне.

Въпроси

Може ли дружество да поиска ДДС да му бъде ефективно възстановен с подаването на Справка-декларация по ЗДДС за месец ноември, който се явява трети период спрямо първия период с ДДС за възстановяване, а именно месец септември?

Становище

скрито платено съдържание: 242 думи;

Основано на