Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?

Боряна Николаева
Мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 21 март 2023 1491 уникалност: 81.1%

Фактическа обстановка

Физическо лице има средно икономическо образование, инженерно висше образование и осем години трудов стаж, от които три години са като счетоводител, две по майчинство и още три като счетоводител.

Въпроси

Кога едно лице може да подписва Годишни финансови отчети ( ГФО) като съставител?

Какви са изискванията за съставяне и подписване на ГФО?

Становище

скрито платено съдържание: 207 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;