Какво се прави при дерегистрация по ЗДДС по инициатива на НАП?

актуална версия версия: 1 март 2023 1066 уникалност: 85.1%

Фактическа обстановка

Дружество има данъчни задължения за внасяне на ДДС в особено големи размери. То не успява да покрие своите задължения вече втора година, а и не предприема такива действия.

През август 2021 г. на управителя на Дружеството е връчено искане за предоставяне на документи и обяснения относно дейността на Дружеството, финансиранията, които използва, сключени договори, налични активи и оборотни ведомости. След като получава наличната информация, НАП връчва Акт, с който прекратява регистрацията по ЗДДС на Дружеството, считано от 5 септември 2021 г.

Въпроси

Какви задължения и процедури възникват за дружество при дерегистрация по ЗДДС по инициатива на НАП заради просрочени плащания?

Становище

скрито платено съдържание: 311 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;