Какво се дължи на напускащ съдружник от ООД?

чака актуализация версия: 1 август 2022 1025 уникалност: 96.4%

Фактическа обстановка

В новоучредено Дружество с ограничена отговорност (ООД) единият от двамата собственици прекратява участието си с предизвестие, което изтича на 30 ноември 2019 г. Дружеството има уставен капитал от 20 000 лв., разпределен поравно между двамата съдружници. Собственият капитал на Дружеството е 40 000 лв.

Въпроси

Трябва ли дружество, ООД, да изплати дивидент на напускащ собственик, който притежава половината от капитала?

Към коя дата може да се вземе решение за разпределяне на натрупана печалба между двама собственици на ООД?

Становище

скрито платено съдържание: 310 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;