Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?

чака актуализация версия: 19 май 2022 1514 уникалност: 96.2%

Фактическа обстановка

Стартирано е производство по ликвидация за ООД, в което участва Съдружник 1 с 49% от капитала и Съдружник 2 с 51% от капитала. Публикувана е покана до кредиторите и е изтекъл 6-месечният срок, в който те имат възможност да предявят вземанията си. След изтичането на този срок в дружеството все още е останало имущество.

Въпроси

По какъв начин се разпределя останало имущество при ликвидация на ООД?

Становище

скрито платено съдържание: 346 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 21 думи;