Какво представлява дарението и как се осчетоводява?

Александра Якимовска
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 12 януари 2023 1918 уникалност: 93.9%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по закона за ДДС, купува стоки – готварски печки на стойност 4 800 лв. с включен ДДС. При покупката е ползван данъчен кредит. След покупката с договор за дарение Дружество 1 дарява всички печки на Дружество 2, което е здравно заведение.

Въпроси

Как се осчетоводява дарение на стоки?

Начислява ли се ДДС при дарение на стоки?

Становище

скрито платено съдържание: 337 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 23 думи;