Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 18 октомври 2022 103 уникалност: 96.8%

Фактическа обстановка

Гръцко дружество доставя на българско дружество маслини в кутии на обща стойност 20 000 лв. без ДДС. Българското дружество изпраща собствен транспорт за доставката на маслините (при условие EXW). При получаването на стоката е установено, че част от пратката (в случая на стойност 3 000 лв. без ДДС) е повредена. Българското дружество е регистрирано по ЗДДС.

Въпроси

Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?

Становище

скрито платено съдържание: 660 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 22 думи;