Какво е счетоводното и данъчното отчитане на разход за уебсайт?

Екатерина Колева
Мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 22 декември 2020 1559 уникалност: 89%

Фактическа обстановка

Дружество получава фактура във връзка с изработка на уебсайт за 5 000 лв. Очакванията са сайтът да се използва 5 години и да е актуален за този период. Стойностният праг на същественост в Дружеството е 700 лв.

Въпроси

Формира ли се, съгласно ЗКПО, данъчен актив във връзка с изработка на уебсайт?

Какво счетоводно и данъчно третиране се предвижда във връзка с изработка на уебсайт?

Какъв процент на амортизация следва да се приложи към уебсайт, в случай че се третира като данъчен актив и периодът му на експлоатация е пет години?

Становище

скрито платено съдържание: 312 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;