Какво е счетоводното и данъчно третиране при безвъзмездна сделка с материали?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юли 2022 891 уникалност: 80.8%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, получава безвъзмездно от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС, 50 броя маншони, които са му останали от специфична поръчка и вече не са му нужни. Маншоните в Дружество 2 имат балансова стойност по 20 лв. за брой, или общо стойността им е 1 000 лв. Справедливата (пазарната) стойност на тези маншони към датата на предаването е 40 лв. за брой, или общата им сума възлиза на 2 000 лв.

Въпроси

Какво е счетоводното и данъчно третиране при безвъзмездна сделка с материали?

Становище

скрито платено съдържание: 190 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 23 думи;