Какво е счетоводното и данъчно третиране на непродадените вестници?

чака актуализация версия: 4 април 2023 1007 уникалност: 87%

Фактическа обстановка

Дружество 1 е регистрирано в Търговския регистър през юни 2019 г. с основна дейност „Печатане и издаване на ежеседмични вестници“. Дружество 1 продава своите вестници чрез Дружество 2, което разпространява тиражите по търговските обекти, а след това събира непродадените бройки и ги връща на издателя. Дружество 2 получава комисиона от Дружество 1 за фактически продадените вестници.

За месец септември натрупаните непродадени вестници в склада на Дружество 1 са 25 000 броя, на обща стойност 10 568 лв. без ДДС.

Въпроси

Какво е счетоводното и данъчно третиране на непродадени вестници?

Становище

скрито платено съдържание: 433 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 32 думи;