Какво е данъчното третиране за извършена комисионна сделка за намиране на клиенти на дружество от ЕС, което е регистрирано за ДДС цели?

Мишел Ванлян
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 28 февруари 2022 1039 уникалност: 78.1%

Фактическа обстановка

Френско дружество, регистрирано за целите на ДДС във Франция, е производител на ръчно изработени бижута. Поради затруднение с продажбите то възлага на българско дружество да му намира клиенти – срещу комисиона в размер на 20% от осъществените продажби. За тази цел е сключен комисионен договор.

Българското дружество намира клиенти, които закупуват ръчно изработени бижута от френското дружество на стойност 40 000 евро без ДДС. То получава комисиона в размер на 8 000 евро за извършването на тази услуга. Българското дружество действа от свое име и за сметка на получателя на услугата.

Въпроси

По какъв ред и от кого е изискуем ДДС, ако регистрирано в България дружество изпълнява роля на посредник при намиране на клиенти за дружество търговец, регистрирано за целите на ДДС в друга страна от ЕС?

Каква фактура издава българско дружество посредник на дружество възложител в друга страна от ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 277 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 18 думи;