Какво е данъчното третиране, съгласно ЗКПО, при продажба на акции от чуждестранно дружество, когато са емитирани от българско дружество?

Митко Димов
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 8 март 2023 1079 уникалност: 83.9%

Фактическа обстановка

Дружество 1, местно за Италия, притежава 2 500 броя акции, емитирани от Дружество 2, местно за България. Номиналната стойност на 1 акция е 100 лв. През октомври 2019 г. Дружество 1 продава своите акции на Дружество 3, местно за България. Продажната цена е 120 лв. за акция или общо 300 000 лв.

Въпроси

Какво е данъчното третиране, съгласно ЗКПО, при продажба на акции от чуждестранно дружество, когато са емитирани от българско дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 388 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 14 думи;