Какво е данъчното третиране при доставка на услуга по ишлеме, ако възложителят е от държава членка на ЕС?

актуална версия версия: 28 февруари 2022 1097 уникалност: 83%

Фактическа обстановка

Немско Дружество 1, регистрирано за целите на ДДС в Германия, предава платове за преработка (ишлеме) на българско Дружество 2, регистрирано по ЗДДС в България. След като извърши услугата по преработка, немското Дружество 1 ще върне готовите стоки обратно в Германия (за негова сметка). Стойността на услугата е 130 000 лв.

Въпроси

Какво е данъчното третиране при доставки на услуга по ишлеме, ако възложителят е базиран в страна от ЕС?

Налице ли е прехвърляне на собственост при доставки на услуги по ишлеме?

Становище

скрито платено съдържание: 295 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 26 думи;