Какво е данъчното третиране при бракуване на суровини, за които са изминали 5 г. от закупуването?

Юлиан Рангелов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 28 февруари 2023 1153 уникалност: 90.1%

Фактическа обстановка

През септември 2019 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, бракува суровини за производство, тъй като те са с променени качества и вече не може да ги ползва за дейността си. Суровините са закупени през 2012 г. и цената на придобиването им е 22 000 лв. без ДДС. Дружеството е упражнило правото си на данъчен кредит при закупуването им.

Въпроси

Какво е данъчното третиране, съгласно ЗДДС и ЗКПО, при бракуване на суровини, закупени преди повече от 5 години?

Какво е данъчното третиране при бракуване на суровини, ако от закупуването им са изминали повече от 5 години и е упражнено право на данъчен кредит?

Становище

скрито платено съдържание: 272 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;