Какво е данъчното третиране на разпределен дивидент от българско дружество към дружество майка от ЕС?

Виктория Йотова
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 15 януари 2020 999 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

През 2018 г. чуждестранно Дружество 1 (майка), учредено в Испания, регистрира в България дъщерно Дружество 2 със 100% собственост на капитала. Новото дружество се регистрира по българското законодателството и е местно юридическо лице. На следващата година (2019), през август, Дружество 2 разпределя дивидент в полза на Дружество 1 (дружеството майка), в размер на 100 000 лв.

Въпроси

Какво е данъчното и счетоводното третиране на разпределен дивидент от българско дружество към дружество майка от ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 149 думи;

Основано на