Какво е данъчното третиране на получена услуга от чуждестранно дружество?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 март 2023 1120 уникалност: 79.1%

Фактическа обстановка

Българско дружество е представител на чуждестранно дружество, което е производител на селскостопански машини. За изложение на такъв тип машини от Дружеството производител изпращат експерт, който да проведе допълнително обучение на персонала на Дружеството представител на техниката. Производителят издава фактура на българското дружество във връзка с възнаграждението на изпратения експерт.

Въпроси

Какво е данъчното третиране на получена фактура за услуга от чуждестранно дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 322 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;