Какво е данъчното третиране на начислени лихви по заем от несвързано британско дружество?

Боряна Николаева
Мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 16 май 2023 460 уникалност: 87.8%

Фактическа обстановка

Българско дружество на 17.01.2023 г. сключва договор за получаване на заем от несвързано британско дружество в размер на 200 000 лева при 7,5% годишна лихва, платима всеки месец върху остатъка от заемната сума. На 17.02.2023 г. е получена фактура от английското дружество за начислената по заема лихва за първия месец в размер на 1 250 лв.

Въпроси

Какво е данъчното третиране на начислени лихви по заем от несвързано английско дружество?

Становище

скрито платено съдържание: 325 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 23 думи;