Какво е данъчното третиране на извършена комисионна сделка за намиране на клиенти на дружество от ЕС, което не е регистрирано за ДДС цели?

Мишел Ванлян
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 28 февруари 2022 900 уникалност: 92.6%

Фактическа обстановка

Германско дружество, нерегистрирано за целите на ДДС в Германия, е производител на ръчно изработени бижута. Поради затруднение с продажбите то възлага на българско дружество да му намира клиенти – срещу комисионна в размер на 20% от осъществените продажби. За тази цел е сключен комисионен договор.

Българското дружество намира клиенти, които закупуват ръчно изработени бижута от германското дружество на стойност 5 000 евро. То получава комисионна в размер на 1 000 евро за извършването на тази услуга. Българското дружество действа от свое име и за сметка на получателя на услугата.

Въпроси

Какво е данъчното третиране на извършена комисионна сделка за доставка на услуга от страна на българско дружество към нерегистрирано за ДДС цели дружество в друга страна от ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 273 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 44 думи;