Какво е данъчното третиране на изплатени по заем лихви от чуждестранно свързано лице?

Митко Димов
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 29 април 2020 994 уникалност: 80.3%

Фактическа обстановка

Дружество 1, местно за България, получава заем в размер на 500 000 евро от Дружество 2, местно за Германия. Към момента на сделката немското дружество притежава 100% от капитала на българското, като е придобило контрол през 2012 г. Заемът е получен на 01.07.2019 г. и е със срок за погасяване от 5 години при 6% годишна лихва и месечни погасявания. До края на 2019 г. българското дружество е изплатило 64 375 евро на румънското дружество, от които 50 000 евро главница и 14 375 евро лихва.

Въпроси

Какво е данъчното третиране на изплатени по заем лихви от чуждестранно свързано лице?

Становище

скрито платено съдържание: 498 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;