Какво е данъчното третиране на изплатени лихви по заем към дружество майка в Швейцария?

Гинка Златева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 16 май 2023 441 уникалност: 87.2%

Фактическа обстановка

Дружество, местно за България, получава заем в размер на 30 000 евро от швейцарско дружество. Към момента на сделката швейцарското дружество притежава 100% от капитала на българското, като е придобило контрол през 2019 г. Заемът е получен на 14.01.2022 г. и е със срок за погасяване от 5 години при 5% годишна лихва и месечни погасявания. В края на 2022 г. българското дружество е изплатило 6 300 евро на швейцарското дружество, от които 6 000 евро главница и 300 евро лихва.

Въпроси

Какво е данъчното третиране на изплатени лихви по заем към дружество майка в Швейцария?

Становище

скрито платено съдържание: 318 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 17 думи;