Какво е актив и пасив по отсрочени данъци и къде се посочват?

актуална версия версия: 1 август 2022 2495 уникалност: 82.3%

Фактическа обстановка

Към дата 31.12.2019 г. Дружество има неизплатен доход за наем към физическо лице – в размер на 1 920 лв. Дружеството реализира счетоводна загуба за календарната година в размер на 2020 лв.

Въпроси

Трябва ли дружество, което има неизплатен доход за наем към физическо лице, но реализира счетоводна загуба по-голяма от дължимото, да прави преобразувания при определянето на данъчния финансов резултат?

Формира ли се отсрочен данък върху неизплатен доход за наем към физическо лице от страна на дружество?

Къде в данъчния финансов резултат се посочват сумите за отсрочени данъци?

Становище

скрито платено съдържание: 417 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;