Какви ще бъдат данъчните ефекти при закупуване на акции от дружество от ЕС и дружество от трета страна?

Юлиан Рангелов
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 2 август 2022 604 уникалност: 93.6%

Фактическа обстановка

През юни 2021 г. българско дружество закупува от регулиран пазар 2 000 акции по 1 евро на дружество от Франция (за общо 2 000 евро) и 3 000 акции по 1 евро на дружество от САЩ (за общо 3 000 евро). Дружеството е решило, че в удобен момент ще продаде част от акциите и затова ги третира като краткосрочни финансови активи.

До края на 2021 г. пазарната цена на акциите се е увеличила с 50%, съответно на 3 000 евро от френското дружество и 4 500 евро от американското дружество.

През юни 2022 г. българското дружество продава 1 000 акции от френското дружество – за 2 000 евро, и 1 500 акции от американското дружество – за 3 000 евро.

Въпроси

Какви ще бъдат данъчните ефекти за българско дружество при закупуване на акции от дружество от ЕС и дружество от трета страна?

Какви ще бъдат счетоводните записвания за българско дружество при закупуване на акции от дружество от ЕС и дружество от трета страна?

Становище

скрито платено съдържание: 695 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 17 думи;