Какви са ефектите при покупка на стоки от ЕС от получател, който не е регистриран по ЗДДС в България?

актуална версия версия: 23 януари 2023 1114 уникалност: 84.4%

Фактическа обстановка

Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, закупува стоки от немско дружество, регистрирано за ДДС цели в Германия. За покупката на стоките българското дружество получава Invoice с данъчна основа 7 000 евро и 1 120 евро начислено немско ДДС. Фактурата е платена по банков път, като са преведени 15 890 лв. За транспорта на стоките е наета външна фирма, която издава фактура за 1 200 лв. с ДДС, платена в брой.

Въпроси

Какви са данъчните задължения за българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, при покупка на стоки от дружество от ЕС, регистрирано за ДДС цели?

Какви счетоводни операции трябва да състави българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, при покупка на стоки от дружество от ЕС, регистрирано за ДДС цели?

Становище

скрито платено съдържание: 364 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;