Какви са данъчните ефекти при ВОД на стоки, част от които клиентът отказва, но след това биват препродадени в същата държава?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 15 януари 2023 1032 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, продава хранителни стоки на стойност 100 000 лв. и издава фактура на Дружество 2, регистрирано за ДДС цели в Гърция. След като стоките пристигат в склада на Дружество 2 в Гърция, за част от тях е предявена рекламация. Рекламираните стоки не се връщат обратно в България, тъй като за тях е намерен друг клиент – Дружество 3, регистрирано за ДДС цели в Гърция. Българското дружество издава фактура за доставката им и те биват директно транспортирани до склада на Дружество 3.

Въпроси

Какви данъчни последици и задължения възникват за българско дружество при ВОД на стоки, за част от които клиентът предявява рекламация, но впоследствие ги препродава в същата държава?

Становище

скрито платено съдържание: 275 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 13 думи;